Vol.033气质女神Carry性感内衣爆乳诱惑[31P]_Carry_画语界

Vol.033气质女神Carry性感内衣爆乳诱惑[31P]_Carry_画语界

其寒运异寒湿燥湿热宜少。风,阳也;卫,亦阳也。

惟其喘一,故同归一治也。亦乃天真尽而元气绝也。

治妇人奶结,乳汁不通,红肿疼痛,乳痈、乳岩,坚硬如石。食之,令人肌肤细腻而解诸疮,最效。

初气岁前木主先。 疗狂病,补肾气虚弱,久病不愈者,食之可渐愈。

【集注】方有执曰∶桂枝全在服法,发汗切要如经。盖取汗,在不缓不急,不多不少。

治风湿麻木,四肢疼痛。同鸡肉煮食,治痨病。

Leave a Reply