Vol.205嫩模奈美nana私房白色薄纱内衣透视秀美乳喷血诱惑[50P]_奈美_模范学院

Vol.205嫩模奈美nana私房白色薄纱内衣透视秀美乳喷血诱惑[50P]_奈美_模范学院

若不解且恶寒,引衣自覆,是尚有表也。再上条中寒食难用饱,无汗小便难,欲作谷疸,以其尚能少食微烦,犹有阳气故也。

若未经汗、吐、下,而有是证,则为实邪,非栀子汤轻剂所能治矣,又当以瓜蒂散重剂主之也。 既大满大痛,已成胃实,又非此汤之所能治,故宜大承气汤也。

即亡津液之互词也。有结胸状,头微汗出者,此水停于胸,为热气上蒸使然也。

误火之,则热邪愈炽,津液上奔,额虽微汗,而周身之汗与小便愈不可得程知曰∶太阳发黄,由寒郁湿,湿不得解;阳明发黄,由湿瘀热,热不得越,故宜分经论治。此少阴病在初得二三日,虽无头痛证,不容竟作少阴治之,故仍兼太阳之法以律之。

下利痞硬,乃虚痞也,服泻心汤已合法矣。下之不妨再下,必当以减尽为度也。

是知硬不硬,不在热不热,而在液之竭与不竭也。至六日,与承气汤一升,若不大便六七日,小便少者,虽不能食,但初头硬,后必溏,未定成硬,攻之必溏。

Leave a Reply